Onze gegevens


Aandacht Adviseurs
Noordzijde 116 B
2411 RE Bodegraven
Tel. (0172) 76 90 90
Fax (084) 8 671 371

Welkom op onze website!

Aandacht Adviseurs biedt gespecialiseerde activiteiten op een breed terein. De basis van onze activiteiten is nog steeds het opstellen van jaarrekeningen en de belastingadvisering. Maar om een zo professioneel mogelijke dienstverlening naar onze cliënten te kunnen aanbieden worden andere disciplines ook aangeboden.

Brede dienstverlening

Aandacht Adviseurs streeft ernaar een zo breed mogelijk en tegelijkertijd geïntegreerde dienstverlening aan te bieden. Vanuit ervaring en overzicht zal Aandacht Adviseurs er voor zorgdragen dat er in elke situatie de juiste specialisten worden ingeschakeld om een zo effectief mogelijk advies te kunnen ontwikkelen. Aandacht Adviseurs staat er tevens borg voor dat het advies als één samenhangend geheel wordt aangepakt en gepresenteerd.

Met andere woorden: doordachte aandacht resulteert in doordacht maatwerk!